logo

Velkommen til Strandens Forsamlingshus

Om osStrandens Forsamlingshus ejes af Brøndby kommune, som har udlejet huset til foreningen "Strandens Forsamlingshus" til brug som forsamlingshus, selskabslokaler og til arrangementer, møde- og foreningsvirksomhed m.m.

Foreningens formål er:

  1. At sørge for afholdelse af arrangementer af kulturel art.
  2. Mod en rimelig lejeafgift at skaffe egnens foreninger og sluttede selskaber passende lokaler til brug ved festligheder, møder, generalforsamlinger og andre sammenkomster.


Nuværende bestyrelse:

Formand Lis Jensen
Næstformand Arne Nystrup Mortensen
Kasserer Jan Schneider-Tilli
øvrige medlemmer Helle Kristensen
Lisbeth Strunk